CHRITH over

Ruimte & sfeer


Ruimte en sfeer zijn kernwoorden in onze architectonische visie. Maar hoe bouw je sfeer?


Sfeer wordt onmiddellijk ervaren, nog voordat wij bewust de verschillende elementen van een ruimte waarnemen. De sfeer ‘omgeeft ons’ als het ware. Sfeer is tegelijkertijd zeer aanwezig en toch moeilijk in woorden te vatten.

We zijn ervan overtuigd dat een grootdeel van dit ‘gevoel' voor sfeer aan de gekozen materialen ligt. We nemen onze omgeving, met al onze zintuigen, als een groot geheel waar. Veel in het onderbewuste, toch doorslaggevend voor ons welzijn (positief maar ook negatief).

Ruimte als eenheid uit materiaal, licht, vorm en detail.

De sfeer van een ruimte is subtiel en toch daar: ‘Het voelt hier goed.’
Natuurlijke bouwmaterialen spelen hierin een bijzondere rol.


Image


Stacks Image 88_23


© 2024 CHRITH architects
info@chrith.com