CHRITH over

Energieconcept


Ecologisch bouwen draait om een gezond binnenklimaat met een lage of neutrale energiebalans. Het gaat daarbij om integraal ontwerpen.De uitrichting van het gebouw naar de zon, de vormgeving en compactheid van het bouwvolume en de materialisatie bepalen voor een groot deel de energieverbruik en het binnenklimaat - nog voordat er enige techniek te pas komt.

Bouwfysische aspecten zijn vanaf het begin onderdeel van onze benadering voor een gezond gebouw met een lange levensduur. Technische installaties zijn binnen deze benadering geen achteraf-toevoegingen maar essentieel onderdeel van het geheel. Zij gaan hand in hand met het ontwerp.


Image
Image
Image

Principes in beeld - project woonboerderij Drenthe

Aan de hand van het project van de woonboerderij Drenthe leggen we uit hoe we bouwfysische aspecten en installatie techniek in het ontwerp intergeren.


Image
leemkachel in het 'hart' van de woonboerdij
Image
warmtewisselaar & buffervat
Image
buffervat & vloerverwarming
Image
ventilatie & luchttoevoer kachel
Vormgeving

leemkachel in het 'hart'
+ techniek centraal boven kachel

passieve zonne-energie:
+ ramen zuid > groot
+ ramen noord > klein
+ zonwering: houten luiken

hoog dakraam voor nachtventilatie in zomer

zonering: bestaand - nieuw
+ veel in gebruik = warm
+ weinig in gebruik = koel

Materialen

zeer goede isolatie door:
+ stro in dak en wanden
+ schuimbeton onder vloer

diffusie-open wand en dak

emissie-vrije bouwstoffen

vochtregulerende werking:
+ leemstuc voor binnenwanden
+ hout als binnenafwerking dak

betonvloer
= thermische massa voor goede warmteopslag

Installaties

verwarming & warm water:
+ leemkachel
+ thermische zonnepanelen

> aangesloten op buffervat
> vloerverwarming

ventilatie:
+ toevoer via ondergrondse pijp (ook luchttoevoer kachel) & roosters boven ramen
+ afvoer mechanisch

electra:
+ PV - panelenImage


© 2020 CHRITH architects
info@chrith.com