Kalkhennep

Kleikolonie in Almere Oosterwold


Stacks Image 371

CPO Kleikolonie bouwt vier gebouwen van kalkhennep in Almere Oosterwold. Een plek om te werken en te wonen, met nadruk op groen, creëren en hergebruik.


1 doorsnede, 4 verschillende gebouwen

Almere Oosterwold is een bijzonder gebied. Er is geen vaste stedenbouwkundige plan, de toekomstige bewoners bepalen zelf hoe hun kavel eruit ziet en zorgen zelf voor de benodigde infrastructuur. De Kleikolonie is een kleine CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) van drie huishoudens. Samen gaan ze zelf hun drie woonhuizen en een studio van kalkhennep bouwen. De daken worden met inblaas stro geïsoleerd. Alle gebouwen hebben dezelfde grondvorm in doorsnede, maar variëren in lengte en indeling.

Op de drie kavels worden gezamenlijk boomgaarden en moestuinen aangelegd. De bijgebouwen dienen als werkplaats en voor het geven van workshops over natuurlijk tuinieren, ambachten en nieuwe technologie.

De werkzaamheden worden zo veel mogelijk in zelfbouw gerealiseerd.

Ontwerp: 2018 - 19
Begin bouw: Lente 2020


Stacks Image 375

Stacks Image 377
Stacks Image 381

Inbouw kalkhennep


Image

Maquette gemaakt door de Kleikolonie

Image

Studio 7,8m x 5,4m

Image

Woning BarHa 7,8m x 11,2m

Image

Woning EmDa 7,8m x 14,8m

Image

Woning MarKi 7,8m x 14,8m

Image
Image
Image
Image
Stacks Image 386

Biobased bouwmaterialen

Wanden: Kalkhennep
Constructie: massiefhout
Isolatie dak: inblaas stro
Fundering: PS-combinatievloer

Gevel: kalkstuc
Afwerking binnen: leem- of kalkstuc
Ramen: hout


Installaties

Elke woning heeft een ander installatiesysteem.

Woning 1:
Rocket leemkachel / Vuur en Leem
Mechanische ventilatie (toevoer via roosters, afvoer mechanisch)
Warmwater via elektrische boiler
PV - zonnepanelen

Woning 2:
Pellet - CV
Vloerverwarming
Balansventilatie met WTW en voorverwarming lucht via Canadese put
PV - zonnepanelen

Woning 3:
Aardwarmtepomp
Vloerverwarming
Balansventilatie met WTW
PV - zonnepanelen

Grijs water wordt op eigen grond gezuiverd middels helofytenfilter / Ecofyt.


Stacks Image 185_23


© 2024 CHRITH architects
info@chrith.com