BOUWFYSICA

Ecologisch bouwen draait om een gezond binnenklimaat met een lage of neutrale energiebalans.
Het gaat daarbij om integraal ontwerpen. De uitrichting van het gebouw naar de zon, de vormgeving en compactheid van het bouwvolume en de materialisatie bepalen voor een groot deel de energieverbruik en het binnenklimaat - nog voordat er enige techniek te pas komt.

Bouwfysische aspecten zijn vanaf het begin onderdeel van onze benadering voor een gezond gebouw met een lange levensduur. Technische installaties zijn binnen deze benadering geen achteraf-toevoegingen maar essentieel onderdeel van het geheel. Zij gaan hand in hand met het ontwerp.
Stacks Image 270
Wandverwarming in leemstuc, strohuis Sickte
Stacks Image 476
Leemkachel met warmtewisselaar, woonboerderij Amen
Stacks Image 482
Geothermie boring, strohuis Lemgo

Principes in beeld: Project woonboerderij Drenthe

vormgeving
+ leemkachel in het 'hart'
+ techniek centraal boven kachel

+
passieve zonne-energie:
+ ramen zuid > groot
+ ramen noord > klein
+ zonwering: houten luiken

+ hoog dakraam voor nachtventilatie in zomer

+
zonering: bestaand - nieuw
+ veel in gebruik = warm
+ weinig in gebruik = koel
materialen
+ zeer goede isolatie door:
+ stro in dak en wanden
+ schuimbeton onder vloer

+
diffusie-open wand en dak
+
emissie-vrije bouwstoffen

+
vochtregulerende werking:
+ leemstuc voor binnenwanden
+ hout als binnenafwerking dak

+ betonvloer =
thermische massa voor goede warmteopslag
installaties
+ verwarming / warm water:
+ leemkachel
+ thermische zonnepanelen
+ ventilatielucht warmtepomp
> aangesloten op buffervat
> vloerverwarming

+
ventilatie:
+ toevoer via ondergrondse pijp (ook luchttoevoer kachel) en roosters boven ramen
+ afvoer
mechanisch met ventilatelucht warmtepomp

+ electra:
+ PV - panelen
Stacks Image 498

leemkachel in het 'hart' van de woonboerdij

Stacks Image 502

warmtewisselaar en buffervat

Stacks Image 508

vloerverwarming

Stacks Image 515

leemkachel, stralingswarmte

Stacks Image 521

ventilatie

MEER INFO

Lees verder over circulair ecologisch bouwen en …
Nieuwsberichten over bouwfysische aspecten en installaties …