BLOWER DOOR TEST - LUCHTDICHT BOUWEN

Op de bouwplaats te Lemgo

Er is een blower door test uitgevoerd om de luchtdichtheid van het strohuis in Lemgo te testen.

posted on 09-01-2018 / project strohuis Lemgo / installaties / geothermie / luchtdicht bouwen / blower door test
Stacks Image 256
De blower door test wordt uitgevoerd:

De apparatuur wordt in de deuropening geplaatst. Via de ventilator (beneden op het foto) wordt er een overdruk en onderdruk tot stand gemaakt om lekkages op het spoor te komen.
Stacks Image 254
De metingen zijn goed!

Volgens de Duitse norm mag het 'luchtlekdebiciet' bij een drukverschil van 50 Pa maximaal 1,5 1/h bedragen.
De meting wijst een waarde van 1,0 1/h uit en voldoet dus ruim.
Waarom wordt de luchtdichtheid eigenlijk getest?
Energie-efficiënt bouwen = luchtdicht bouwen

Bij zeer goed geïsoleerde gebouwen is de luchtdichtheid om twee redenen van groot belang:
- om energieverlies door kieren te voorkomen,
- om koude plekken en daarmee condenswater vorming en eventuele vocht schade aan de constructie te voorkomen.

Luchtdichtheid betekend dat er een doorgaande luchtdichte schil aan de binnenkant van hele gebouw is waardoor geen ongecontroleerde luchtstroom of tocht ontstaat.
Luchtdichtheid is niet te verwisselen met dampdichtheid. De buitenschil van een strohuis is luchtdicht (geen luchtstromen), maar wel dampopen (uitwisseling luchtvochtigheid binnen en buiten kan wel).

Bij een met leem afgewerkte strowand vormt de leemstuc de luchtdichte (dampopen) laag. Bijzonder aandacht is nodig bij de aansluitingen van de buitenwand naar andere bouwdelen: overgang naar vloeren, dak, binnenwanden en wandopeningen. Overal dus waar de leemstuc niet doorloopt en kieren zouden kunnen ontstaan. Hier worden speciale folies aangebracht die later in de leemlaag ingebed worden.

Hier wat voorbeelden van de luchtdichte folie aansluitingen voor dat er gestuukt werd:
Stacks Image 288
Folie aansluitingen met tussenvloer, raamopening en binnenwand.
Stacks Image 293
Folie aansluitingen rond om de raamopening.